වාහන විදුලි සම්බන්ධක තොරතුරු

වාහන විදුලි සම්බන්ධක තොරතුරු

මෝටර් රථ විදුලි සම්බන්ධක විශේෂයෙන් මෝටර් රථ විදුලි පද්ධතිවල භාවිතා වේ.

මූලික තොරතුරු

මෝටර් රථ නිර්මාණයේ මෑත ඉතිහාසය තුළ විදුලි පද්ධති වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක් අත්විඳ ඇත.නවීන මෝටර් රථ පුළුල් ලෙස රැහැන්ගත කර ඇති අතර මයික්‍රොප්‍රොසෙසරයෙන් පාලනය වන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වඩාත් විශ්වාසදායක රැහැන් සහ සම්බන්ධක සඳහා අවශ්‍යතාවය වැඩි වේ.
සාමාන්‍ය වාහන විදුලි පද්ධතියක කොටස් පින්තූරයක් ලෙස දැක්වේ.මෙම පද්ධතිය තුළ ඇති බොහෝ සංරචක අනෙකුත් කොටස් සමඟ අතුරු මුහුණත් කිරීමට සම්බන්ධක අවශ්ය වේ.

auto-connector

ස්වයංක්රීය සම්බන්ධකය

 

සම්බන්ධක වර්ග

විදුලි පද්ධති සංරචකය ඇතුළුව වාහන සම්බන්ධක විවිධ ආකාරවලින් වර්ග කළ හැක.

සම්බන්ධක අවශ්‍ය වන පද්ධතිවලට ශ්‍රව්‍ය පද්ධතිය, පරිගණක පද්ධති, සංවේදක, රිලේ, ජ්වලන පද්ධති, ආලෝකකරණය, රේඩියෝ ග්‍රාහක සහ බල දොර ජනෙල් ඇතුළත් වේ.


පසු කාලය: අගෝස්තු-10-2021